fuckyeahladygaga:

Lady Gaga recalls stripping to Black Sabbath

And doing a Phantom of the Opera routine!

♥ 155 — 7 months ago on 25 Jan 2014 — via fuckyeahladygaga
  1. loljoanwatson reblogged this from fuckyeahladygaga
  2. rancidthong reblogged this from super-sass-attack
  3. beccaglancy reblogged this from fuckyeahladygaga
  4. eyebrowgap reblogged this from fuckyeahladygaga
  5. melyloljaja reblogged this from fuckyeahladygaga
  6. maddythefighter reblogged this from findingpeaceloveandfreedom